Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
A STRICT BRAND s.r.o. Személyes adatait jogos érdekből kezeli, vagy ha ez az Önnel kötött áruértékesítési szerződés teljesítéséhez (vagy az ilyen szerződés megkötése előtt tett intézkedések végrehajtásához) szükséges, és tovább kezeli az Ön személyes adatait adatokat, amelyek a társaság közjogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek.

Az adminisztrátor személyazonossága és elérhetőségei
Személyes adatainak kezelője a STRICT BRAND s.r.o. kereskedelmi társaság, amelynek székhelye: Lidická 700/19, 602 00 Brno, azonosítószám: 05402298, cégjegyzéki bejegyzés: C 95163 ügyiratszám, amelyet a brünni tartományi bíróságon vezetnek ( a továbbiakban: rendszergazda).
Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: szállítási cím Lidická 700/19, 602 00 Brno, e-mail cím obchod@strict-brand.cz, telefon +420 774 547 999.
Az adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.


A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az a tény, hogy az adatkezelésre a 6. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeihez van szükség. f) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EK rendelete a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános rendelet). a személyes adatok védelméről) (a továbbiakban: rendelet); vagy
szükséges az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az adatkezelő által az ilyen szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtásához a 6. cikk (1) bekezdése értelmében b) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EK rendelete a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános rendelet). a személyes adatok védelméről) (a továbbiakban: rendelet); vagy
szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a 6. cikk (1) bekezdése értelmében c) szabályozás, különös tekintettel az általános érvényű jogszabályok, így különösen az általános forgalmi adóról szóló 235/2004. sz. törvény, az 586/1992. törvény módosításával, valamint a számvitelről szóló 563/1991.


A személyes adatok kezelésének köre és célja
Az Ön hozzájárulása alapján az ügyintéző a következő adatokat kezeli: vezeték- és vezetéknév, számlázási cím, szállítási cím, e-mail, telefonszám, személyi azonosító szám és ÁFA szám.
Az Ön személyes adatai kezelésének célja: az ügyintéző vagy harmadik fél jogos érdeke az érintett ajánlat küldésére, kérdés megválaszolására, vagy cikkre, termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó észrevételének teljesítésére; vagy
az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése, ideértve az áruk szállítását és a kellékszavatossági jogok rendezését, vagy az ügyintéző által az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtását, valamint a kapcsolódó közjogi kötelezettségek további teljesítését az ügyintéző részéről .
A rendelet 22. cikke értelmében nincs automatikus egyéni döntéshozatal az adatkezelő részéről.


A személyes adatok tárolásának időtartama
Személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesülésének időtartama alatt, valamint az archiváláshoz szükséges ideig kezeljük a vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint, de legfeljebb az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott ideig. jogi szabályozás; vagy
3 éves időtartamra.


A személyes adatok egyéb címzettjei
Személyes adatainak további címzettjei a szállítmányozó társaságok és az áruk vagy szolgáltatások szállításában részt vevő egyéb személyek, valamint az adminisztrátor számára az e-shop működésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó személyek, beleértve a szoftverek üzemeltetését és az adattárolást.
A jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése céljából kezelt személyes adatainak címzettjei lehetnek pénzügyi igazgatási szervek vagy egyéb érintett hatóságok is olyan esetekben, amikor az adatkezelők általánosan kötelező érvényű jogszabályokat írnak elő.
Az adatkezelőnek nem áll szándékában az Ön személyes adatait harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.


Az érintett jogai
A rendeletben meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy kérjen az adatkezelőtől hozzáférést személyes adataihoz, jogosult személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére, illetve kezelésének korlátozására, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. , valamint az Ön személyes adatainak hordozhatóságához való jog.
Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a rendeletet, Önnek többek között joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál.
Nem köteles személyes adatokat megadni. Személyes adatainak megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatainak megadása nélkül a szerződés megkötése, illetve annak teljesítése az ügyintéző részéről nem lehetséges.

Miért minket

24 órán belül
Gyors szállítás
24 órán belül
Spinner
Cookies Cookies

Szükségünk van az Ön hozzájárulására az egyéni adatok felhasználásához, hogy Ön többek között az érdeklődési körével kapcsolatos információkat tudjon megjeleníteni. Kattintson az „OK” gombra a beleegyezés megadásához.

Megtagadhatja a beleegyezést itt.

Itt saját preferenciái szerint testreszabhatja a cookie-beállításokat.